LYRIC

LAILA BEKAHIR- Uri Shevach- Composed By Avihu Medina- Zohar Argov Plays Host to the Stars

במלון השומר שהוא גם השוער
מבקש לא פחות לא יותר
אם נשא לך חיש מזוודות מן הכביש
.שתודה לו על כך בבקשיש

זה הנוהג מושרש
הוא כמעט מקודש
בלעדיו שום דבר לא יוחש
זה הנוהג מושרש
הוא כמעט מקודש
.בלעדיו שום דבר לא יוחש

לילה בקהיר
הומה כל העיר
בגרוש מנה של פול
קפה עם הל מהול
וכיף על התול
.אשר מבחיר כלול

אם אתה מעוניין, בוא לראות זה הזמן
רקדנית בריקוד מסוגנן
לצלילי כינורות אנשים במחולות
.החולקים מחמאות בשטרות

ופניהם צוהלים
לא מיין, כי אם
מן הקצב ומן השירים
ופניהם צוהלים , לא מיין, כי אם
.מן הקצב ומן השירים

…לילה בקהיר, הומה כל העיר

לילה בקהיר