LYRIC

KELI LAMA AZAVTANI- Yaakov Shwekey- Composed by Yitzy Waldner- Single 2021

אֱ‍לֹקַי אֶקְרָא, יוֹמָם
,אֱ‍לֹקַי אֶקְרָא יוֹמָם
אֱ‍לֹקַי אֶקְרָא, יוֹמָם
,אֱ‍לֹקַי אֶקְרָא יוֹמָם
וְלֹא תַעֲנֶה
וְלֹא וְלֹא תַעֲנֶה

קֵלִי קֵלִי קֵלִי לָמָה
,קֵלִי קֵלִי קֵלִי לָמָה עֲזַבְתָּנִי
קֵלִי קֵלִי קֵלִי לָמָה
,לָמָה עֲזַבְתָּנִי
עֲזַבְתָּנִי