LYRIC

KAMA TOV- Avraham Fried- Composed By Yuval Stupel, Lyrics By Chamutal Ben Zev- Kama Tov

,אם עד לפני שעה קלה היינו רחוקים
,עכשיו יש הקלה גדולה בוכים וצוחקים
,כי זה חיבור של נשמות זה קשר אמיתי
.ותחושות טובות חמות מלוות אותי

CHORUS:
כמה טוב, כמה טוב שנפגשנו
,מה אני בלעדיכם
יחד התרגשנו
.כל זה בשבילכם
,כמה טוב, כמה טוב שנפגשנו
,כאן פנים אל פנים
,השירים שאהבנו
.תודה על השנים

,אתם אתי בכל מצב, מלווים אותי
,מביט באור לבכם עכשיו אור שהולך אתי
,כי אתם נותנים לי כוח לתת לכם שמחה
.את לבכם אלי לפתוח לרווחה

CHORUS:
כמה טוב, כמה טוב שנפגשנו
,מה אני בלעדיכם
יחד התרגשנו
.כל זה בשבילכם
,כמה טוב, כמה טוב שנפגשנו
,כאן פנים אל פנים
,השירים שאהבנו
.תודה על השנים

,רגע לפני שנפרדים אוספים את השירים
,לזמן שעוד יביא לכאן ימים מאושרים
,יום חדש עלינו יאיר שמיים בהירים
.וביחד עוד נשיר את כל השירים

CHORUS:
כמה טוב, כמה טוב שנפגשנו
,מה אני בלעדיכם
יחד התרגשנו
.כל זה בשבילכם
,כמה טוב, כמה טוב שנפגשנו
,כאן פנים אל פנים
,השירים שאהבנו
.תודה על השנים