LYRIC

IM TIRTZI- Sung & Composed by Chanan Ben Ari- Single 2020

בלילות אנל’א ישן כבר שבועות
רק מתהפך מצד לצד
ומפחד שיום אחד
אני אקום ואת כבר לא תהיי
אני אצעק בכל העיר
אשאל אם מישהו ראה
לאן הלכה האהבה

CHORUS 1:
אם תרצי, אני אתן לך
,מנגינה שתנגן לך
את הכל
אני אתן לך את הכל

אני נשבע לך עם יד על הלב
הפעם זה על באמת
מן הקצה אל הקצה
אני חדש, אני רוצה
רוצה ממש

CHORUS 2:
אם תרצי, אני אתן לך
מנגינה שתנגן לך
את הכל
אני אתן לך את הכל
,וגם אשיר לך
אם תרצי, אני אתן לך
מנגינה שתרפא בך
כל מכאוב
אני אלחין וגם אכתוב
וגם אשיר לך
שיר

אשיר לך
…שיר
-אשיר לך
לה לה לה
…לה לה לה לה לה

לעולם
אנל’א עוזב אותך אף פעם
גם אם נדמה שאין אותי
לנצח את אהובתי
לנצח את אהובתי
אהובתי