LYRIC

HAROSH HASHANAH SHELI (T.T.T.O. Ahalela Elokai)- Yoeli Klein- Tune Composed By R’ Yaakov Yosef Buksbaum- Single

הראש השנה שלי
עולה על הכל
ומי שמאמין בהשם יתברך
צריך לבוא

לא מבעי אתם כולכם
תלויים בראש השנה שלי
אלא כל העולם כולו
תלוי בזה