LYRIC

Hapsanter- Sung & Composed By Naomi Shemer- Al Hadvash Ve’al Haoketz

היה לי יומולדת וטיילתי בשכונה
היה לי יומולדת ורציתי מתנה
אז קניתי לי פסנתר לא פחות ולא יותר
…שבבית יעמוד וינגן עוד ועוד עם

דו- רה- מי- פה
דו דו סי לה סול וזה הכל
כן
דו- רה- מי- פה
דו דו סי לה סול וזה הכל

ומאז שהוא בבית מחכה לי בפינה
אני שר לי ורוקד לי על כנפי המנגינה
הוא יודע סונטינות ומזורקות בעל פה
ויש לו גם רשות לנגן שיר עם פשוט
…עם

…דו- רה- מי- פה

מנגן שירי מולדת מנגן חיפושיות
יצירות מחוץ לארץ יצירות מקומיות
מה תגידו – מתנה מיוחדת במינה
ויש לי יומולדת כמעט כל השנה
…עם

…דו- רה- מי- פה