LYRIC

HALAILA ZEH HAZMAN- Gad Elbaz & Alone De Loco- Composed By Gad Elbaz, Lyrics By Gad Elbaz & Alone De Loco- Meanings

לא צריך סיבה כדי לשמוח
לא צריך סיבה כדי לרקוד
הוא נתן לי את כל הכוח
לגרום לכם לרקוד
אז תפתחו את הלב תתנקו מהכל
האמינו באחד כי הוא הכל יכול
תנו לקצב אתכם להוביל
תרימו ת’ידיים כי הכל כאן מתחיל

הרימו ת’ידיים מעל הראש
הקצב ברגליים אחת שתיים שלוש
הרימו ת’ידיים מעל הראש
הקצב ברגליים אחת שתיים שלוש

CHORUS:
הלילה זה הזמן הלילה זה הזמן
להרים ת’ידיים לשמיים
הלילה זה הזמן הלילה זה הזמן
להרים ת’ידיים לשמיים

ידיים באוויר מעלה מעלה
רוצו קדימה הלאה הלאה
תנו לקצב אתכם להרים
קחו קצת רגש תנו קצת אור לפנים
תאמינו כי זה כל מה שצריך
גם אם קשה הדרך זהו חלק מתהליך
אז תרימו ת’ידיים באוויר
תרימו ת’ידיים באוויר

הרימו ת’ידיים מעל הראש
הקצב ברגליים אחת שתיים שלוש
הרימו ת’ידיים מעל הראש
הקצב ברגליים אחת שתיים שלוש

CHORUS:
הלילה זה הזמן הלילה זה הזמן
להרים ת’ידיים לשמיים
הלילה זה הזמן הלילה זה הזמן
להרים ת’ידיים לשמיים

TRANSLITERATION:

Lo tzarich sibah k’dei lis’moach
lo tzarich sibah k’dei lir’kod
hu natan li et kol hako’ach
ligrom lachem lir’kod
az tiftechu et halev titnat’ku mehakol
ha’aminu be’echad ki hu hakol yachol
t’nu laketzev etchem lehovil
tarimu t’ayadaim ki hakol kan matchil.

Harimu t’ayadaim me’al harosh
haketzev baraglaim achat shtaim shalom.
(x2)

CHORUS:
Halailah zeh hazman
Halailah zeh hazman
leharim t’ayadaim lashamaim.
(x2)

Yadaim ba’avir malah malah
rotto kadimah hal’ah hal’ah
t’nu laketzev etchem leharim
k’chu k’tzat regesh t’nu k’tzat or lifanim
ta’aminu ki zeh kol mah shetzarich
gam im kasheh haderech zehu chelek metahalich
az tarimu t’ayadaim ba’avir
tarimu t’ayadaim ba’avir.

Harimu t’ayadaim me’al harosh
haketzev baraglaim achat shtaim shalom.
(x2)

CHORUS:
Halailah zeh hazman
Halailah zeh hazman
leharim t’ayadaim lashamaim.
(x2)