LYRIC

HAKADOSH BARUCH HU- Yaakov Shwekey- Composed By Eli Laufer & Yitzy Waldner- Libi Bamizrach

ליד החלון, מידי יום ויום
ממתין אב לבן שהלך
עוד שעה, עוד שנה
-אולי יבוא עוד שניה קטנה, ואז
.ימצא בית חם

עיניו נתקעות בשמים
שוקע האב המודאג בהרהורים
הזמן דוחק, כמה עוד יתרחק
,בני, בא נשכח הכל
.ונתחבק כימי עולם

CHORUS 1:
הקדוש ברוך הוא, יושב ומצפה
מתי מתי, מתי מתי
יחזרו בתשובה
קורא הוא לי, קורא לך
.קורא לנו, באהבה

יש לנו אבא אוהב ומרחם
יודעים זאת כבר היטב כל העמים
,כבשה יחידה
,כל נדידה, עם שמירה צמודה
.אלפי שנה לא יכלו על אמונה

שבנו לאדמת אבותינו
פגשנו שוב איש את אחיו
בחוץ פשיטת רגל
ישראל, רק צמא לקל
.לא נותר לפנינו, רק קפיצה אחת קטנה

CHORUS 1:
הקדוש ברוך הוא, יושב ומצפה
מתי מתי, מתי מתי
יחזרו בתשובה
קורא הוא לי, קורא לך
.קורא לנו, באהבה

CHORUS 2:
הקדוש ברוך הוא, יושב ומחייך
ודאי ודאי, ודאי ודאי
הנה חוזרים בתשובה
קורא הוא לי, קורא לך
.קורא לנו, באהבה

BRIDGE:
בוא נקרא, בתורה, הבטחה גדולה
עוד יבוא היום וניטהר, וניטהר לגאולה
ונתאחד ונמצא בלבבינו מסילה
והיתה ירושלים לתהילה

CHORUS 1:
הקדוש ברוך הוא, יושב ומצפה
מתי מתי, מתי מתי
יחזרו בתשובה
קורא הוא לי, קורא לך
.קורא לנו, באהבה

CHORUS 2:
הקדוש ברוך הוא, יושב ומחייך
ודאי ודאי, ודאי ודאי
הנה חוזרים בתשובה
קורא הוא לי, קורא לך
.קורא לנו, באהבה