LYRIC

EUCALYPTUS- Sung & Composed By Naomi Shemer (1961)- Asif Part 2

,כשאמא באה הנה יפה וצעירה
.אז אבא על גבעה בנה לה בית
חלפו האביבים, חצי מאה עברה
.ותלתלים הפכו שיבה בינתיים

,אבל על חוף ירדן כמו מאומה לא קרה
:אותה הדומיה וגם אותה התפאורה
חורשת האקליפטוס, הגשר, הסירה
.וריח המלוח על המים

,בשביל הנה יורדת עדת התינוקות
הם בירדן ישכשכו רגליים
גדלו הילדים וכבר למדו לשחות
.ובני הנעורים חותרים בשניים

מעבר לירדן רעמו התותחים
והשלום חזר בסוף הקיץ
וכל התינוקות היו לאנשים
.ושוב על הגבעה הקימו בית

TRANSLITERATION:

Kshe’ima Baah hena
Yafa Utzeira
Az Abba Al Givaah Bana lah bait
Chalfu Haavivim
Chatzi Meah Avra
Vetaltalim Hafchu Seyva Beintaim.

Aval Al Chof Yarden
Kemo Meuma Lo Kara
Ota Hadumia
Vegam Ota Hatafora
Choreshet Ha’ekaliptus
Hagesher Hasira
Vereach Hamaluach Al Hamayim.

Me’ever Leyarden
Ra’amu Hatutchim
Vehashalom Chazar Besof Hakayitz
Vechol Hatinokos Hayu Lanashim
Veshuv Al Hagiv’ah Heikimu Bayit.

Aval Al Chof Yarden
Kemo Me’umah Lo Kara
Ota Hadumia Vegam Ota Hateforah
Choreshet Ha’ekaliptus
Hagesher hasira
Vereach Hamaluach Al hamayim.