LYRIC

ET REKOD- Yaakov Shwekey- Composed By Yitzy Waldner & Yaakov Shwekey- Kolot

לכל זמן, לכל זמן ועת
לכל זמן, לכל זמן ועת
,עת לאהוב, עת לשנוא, עת מלחמה
ועת, ועת שלום
לכל זמן, לכל זמן ועת
לכל זמן, לכל זמן ועת
,עת לאהוב, עת לשנוא, עת מלחמה
ועת, ועת שלום

אבל הלילה, הלילה הזה
…אבל הלילה הזה

כלנו בשמחה ל-לנו הלילה
עת רקוד, עת רקוד, עת רקוד
כלנו בשמחה ל-לנו הלילה
עת רקוד, עת רקוד, עוד ועוד

TRANSLITERATION:

Lakol Zman, Lakol Zman Va’et
Lakol Zman, Lakol Zman Va’et
Et Lehov, Et Lisno, Et Milchama
V’et, V’et Shalom
Lakol Zman, Lakol Zman Va’et
Lakol Zman, Lakol Zman Va’et
Et Lehov, Et Lisno, Et Milchama
V’et, V’et Shalom

Aval Halayla Halayla Hazeh
Aval Halayla Hazeh…

Kulanu Besimcha, La-Lanu Halayla
Et Rekod Et Rekod Et Rekod
Kulanu Besimcha, La-Lanu Halayla
Et Rekod Et Rekod Od Va’od