LYRIC

ESA EINAY- Simcha Leiner- Composed by Tomer Adaddi & Simcha Leiner, Lyrics by Tomer Adaddi- Home

VERSE 1:
ולפעמים כשזה מרגיש שאין פה הגיון
,אני מביט ומחכה שהמבול הזה יחלוף
רק תן סימן ושהצבע יחזור לשלוט
שמה שלפני יראה כמו משהו שאפשר לזכור

CHORUS:
ככל שהלב יתעלה, ככל שהשמים יתמלאו ענני שמחה
,אשא עיני אליך מקור הברכה
והלב יתעורר, השמש תמלא בקרני תשובה
אשא עיני אליך קרבתך לי טובה

VERSE 2:
ודווקא בזמנים בהן עולות השאלות
,כשהעיניים מחפשות לחבק ולאהוב
בך אבטח כי לך הפתרונות והתשובות
שעוד יגיע נס, והאוויר יהיה צלול ונוכל לנשום

CHORUS:
ככל שהלב יתעלה, ככל שהשמים יתמלאו ענני שמחה
,אשא עיני אליך מקור הברכה
והלב יתעורר, השמש תמלא בקרני תשובה
אשא עיני אליך קרבתך לי טובה