LYRIC

DEVARIM NISTARIM- Oif Simchas- Composed By Yishai Lapidot- Aleichem Ve’aleinu

אל נבקש הכל לדעת
אל נסתקרן לגבי המחר
יש לפעמים שסיבה לא נודעת
יש לפעמים שנסתר הדבר

יש דברים נסתרים
לא נבין לא נדע
נעשה גם דברים בלי סיבה
לא צריך כל דבר
לחקור ולשאול
לפעמים גם מותר
לא לדעת הכל

יש בודאי דברים שעשינו
ישנם כאלה לא מעטים
אם עדיין סיבה
בכל זאת לא גילינו
אולי נגלה סיבתם בעתיד