LYRIC

DESPACITO- HEBREW- Amram Adar & Itzik Shamli- Lyrics By Itzik Shamli- Ein Od Milvado

(Originally Sung By Luis Fonsi, Composed By Luis “Fonsi” Rodríguez, Erika Ender & Ramón Ayala)

אם אתה מרגיש שאתה כל הזמן רוצה
להספיק הכל פשוט תזכור
כי הכל כתוב מלמעלה אז תנסה
סמוך על הבורא הכל יכול

שוב, יש תנועה בדרך אל העבודה
אתה רץ לא לאחר אל הפגישה
ואולי מרגיש שכל יום כמו מרוץ פה
גם, גם אם אתה קצת מתוסכל
ונראה לך שזהו המזל
בטח בשם ותאמין בו

CHORUS:
דספסיטו
קח את החיים שלך בדספסיטו
כל דבר בזמן שלו יבוא קרידו
וכל עכבה זה טוב רק תאמין בו

לאן כולם רצים? לאן? תגידו
תרגל מהגז תורידו
החיים יפים תביטו…
לאן כולם ממהרים לאן תגידו תרגל מהגז תורידו
החיים יפים תביטו

CHORUS:
דספסיטו
קח את החיים שלך בדספסיטו
כל דבר בזמן שלו יבוא קרידו
וכל עכבה זה טוב רק תאמין בו

ואז פתאום תראה שלעבוד
בלי לחצים אפשר ללמוד
הכל יהיה פשוט מאוד
אחרת איך אפשר לשרוד
את החיים שלך תתחיל לקחת בקלות
זמן זה כסף אך בלי אושר אין לו משמעות תלות

עצור לחשוב לפני שתאחר את הרכבת
הילדים גודלים ומה נישאר רק
המזכרת
תגיד להם איזו מילה טובה ותחבק
יש רגעים שבשבילם תתנתק

ניסית ניסית, מה שלא עשית
את הכל רצית
בנית בנית
מה שלא ראית, איך שהזמן עובר כאן
ולא יחזור שוב לאחור
לחייך

אם אתה מרגיש שאתה כל הזמן רוצה
להספיק הכל פשוט תזכור

CHORUS:
דספסיטו
קח את החיים שלך בדספסיטו
כל דבר בזמן שלו יבוא קרידו
וכל עכבה זה טוב רק תאמין בו
דספסיטו

דספסיטו