LYRIC

CHOZER EILECHA- Michoel Pruzansky- Composed By Tamar Yahalomy, Lyrics By Yonatan Kalimi- Single 2019

אתה, אתה בשמחה
אתה בלילות שלי, אני לא לבד
אתה, בכל נשימה
וגם על דמעות שלי אומר תודה

תודה על הקול, על כל השירים
על הזכות להיות ילד שלך, על כל הרגעים
תודה שקשה לי לפעמים
כי רק אחרי החושך בא האור לחיים

בסוף חוזר אליך
אתה שומר עליי שלא אפול
אל תעזוב, צועק אליך
ממך כוחי נתת לי הכל
אוהב אותך אבא, קלי הגדול

אתה, אתה בשתיקות
אתה הלב שלי שומע תפילות

תודה על ילדות, על משפחה
ברוך השם כולם הולכים בדרכך
תודה אם קשה לי לפעמים
כי רק אחרי החושך בא האור לחיים

בסוף חוזר אליך
אתה שומר עליי שלא אפול
אל תעזוב, צועק אליך
ממך כוחי נתת לי הכל
אוהב אותך אבא, קלי הגדול