LYRIC

CHEVRON- Dedi- Composed By Dedi & Moshe Laufer- Ve’ohavta

——————————-
CHORUS:
חברון עיר האבות
שלנו לדורי דורות
מאז ולתמיד לנצח נצחים
——————————–
באלוני ממרא זה לא היה מקרה
שאברהם אבינו קנה חלקת אדמה
והוא ידע שטוב עשה שתבוא לה השעה
.שעם ישראל שלו יהיה בשעת צרה
——————————–
CHORUS:
חברון עיר האבות
שלנו לדורי דורות
מאז ולתמיד לנצח נצחים
——————————-
במשך הדורות חלמנו חלומות
לבא להתפלל על קברי אבות
חיילינו נלחמו שם שמים הם קידשו
ובעזרת השם את המערה שיחררו
——————————-
CHORUS
חברון עיר האבות
שלנו לדורי דורות
מאז ולתמיד לנצח נצחים
——————————
בחברון העיר
יושבים משפחות של צדיקים
מתוך אמונה ותקוה
שומרים על העיר הקדושה
ואנו פה נושאים תפילה
לאחדותה של האומה
לשנה הבאה בחברון הבנויה
——————————-
CHORUS
חברון עיר האבות
שלנו לדורי דורות
מאז ולתמיד לנצח נצחים
——————————-

Artists : Dedi