LYRIC

CHAFLA (BACHAFLA)- Sung & Composed By Eitan Masuri- Lyrics By Yosh Granot- 20 Best Hits

——————————————
משקאות על הדוכן, איך האוכל כבר מוכן
איזה יופי של שולחן בחאפלה
חומוס יש, וטחינה יש, וגם סטייקים על האש
בוא לכאן, אל תתבייש, בחאפלה

איך הבירה פה נפתח, יש גם עראק משובח
בוא נשיר ובוא נשמח בחאפלה
להקה עם זמרים מנגנים על מיתרים
רק סבבה של שירים בחאפלה
——————————————
CHORUS:
בחאפלה, בחאפלה, כולנו חברים
בחאפלה, בחאפלה, כולנו צעירים
יש חאפלה, יש חאפלה, הדליקו האורות
בחאפלה, בחאפלה, נשכח מהצרות
——————————————
הנה רוזה השמנה, מסובבת את מותנה
את חזה וישבנה בחאפלה
הבוזוקי מיילל, עד הבוקר נשתולל
כמה טוב בישראל בחאפלה
——————————————
CHORUS:
בחאפלה, בחאפלה, כולנו חברים
בחאפלה, בחאפלה, כולנו צעירים
יש חאפלה, יש חאפלה, הדליקו האורות
בחאפלה, בחאפלה, נשכח מהצרות
——————————————
והנה פתאום ניגש לשולחן בחור חדש
קצת רועש וקצת נרגש בחאפלה
?אז אמרנו לו סליחה, מה הדאווין שלך
הוא ענה זאת סתם בדיחה, בחאפלה
——————————————
CHORUS:
בחאפלה, בחאפלה, כולנו חברים
בחאפלה, בחאפלה, כולנו צעירים
יש חאפלה, יש חאפלה, הדליקו האורות
בחאפלה, בחאפלה, נשכח מהצרות
——————————————