LYRIC

BISHVILI- Benny Friedman- Composed By Mendi Lipsker, Lyrics By Mati Arama- Kulanu Nelech

רק אתמול אני הבטחתי לעצמי
מחר אקום חדש, אעיר את העולם
ואיך תמיד המחשבות תופסות אותי
לפני שאני נרדם

CHORUS:
בשבילי-לי-לי-לי לי-לי-לי-לי-לי
,לי נברא העולם
בשבילי-לי-לי-לי לי-לי-לי-לי-לי
לי נברא

העולם שלך שלי של כולם
אהבת חינם
,תראו השמש, שוב זורחת, יחד
אור ראשון עולה הבוקר
ממלא באושר

בשבילי, נברא העולם

CHORUS:
בשבילי-לי-לי-לי לי-לי-לי-לי-לי
,לי נברא העולם
בשבילי-לי-לי-לי לי-לי-לי-לי-לי
לי נברא

אני ממשיך לצעוד קדימה
אנשים זרים
מרגיש לבד והם
,עומדים ומסתכלים
מביט למעלה
מעליי רק כוכבים
פתאום הם מחייכים

CHORUS:
בשבילי-לי-לי-לי לי-לי-לי-לי-לי
,לי נברא העולם
בשבילי-לי-לי-לי לי-לי-לי-לי-לי
לי נברא

העולם שלך שלי של כולם
אהבת חינם
תראו השמש, שוב זורחת, יחד
אור ראשון עולה הבוקר
ממלא באושר

אז תחייך מכל הלב
שום דבר כבר לא כואב
,זה הזמן שלך לשמוח
אור ראשון עולה הבוקר
ממלא באושר

בשבילי
בשבילי, נברא העולם

CHORUS:
בשבילי-לי-לי-לי לי-לי-לי-לי-לי
,לי נברא העולם
בשבילי-לי-לי-לי לי-לי-לי-לי-לי
לי נברא

לי, נברא, העולם…