LYRIC

BEYADAYIM TOVOT- Benny Friedman- Composed By Moshe Walder- Kulanu Nelech

עיניך נשואות אל עיניי
,הפנים הצעירות, מרוכזות אלי
אתה הוא בני, מחמד ליבי
,ובכל יום אשא תפילותי
שתלך גם אתה, בדרכי אבותי

עוד יהיו לך הרבה שאלות
ולפעמים גם לא אוכל
,למצוא את התשובות
הכי חשוב רק
להמשיך לצעוד
,בדרך, בלי למעוד
אהיה לצידך
אל מול כל הרוחות

CHORUS:
בני רק תזכור, כל בוקר
,השמש עולה ומאירה
וגם כשתשב בחושך
,בני לעולם, אל תירא
תאמין בטוב שיבוא
,אל תפסיק אליו לקוות
ותדע שאתה נמצא
בידיים טובות

בחיים בני צריך לוותר
ולפעמים קצת פחות
,שווה הרבה יותר
כי עם מידות טובות
אפשר לראות
,דברים באור אחר
והשלום הוא עליך שומר

CHORUS:
בני רק תזכור, כל בוקר
,השמש עולה ומאירה
וגם כשתשב בחושך
,בני לעולם, אל תירא
תאמין בטוב שיבוא
,אל תפסיק אליו לקוות
ותדע שאתה נמצא
בידיים טובות

כנשר יעיר קינו
,על גוזליו, ירחף
לא ירחק היום שגם אתה
,מעל בניך, תעופף
גם אז לא תשכח
,מוסר אביך
שאותך, כל כך אוהב

CHORUS:
בני רק תזכור, כל בוקר
,השמש עולה ומאירה
וגם כשתשב בחושך
,בני לעולם, אל תירא
תאמין בטוב שיבוא
,אל תפסיק אליו לקוות
ותדע שאתה נמצא
,בידיים טובות
ותדע שאתה נמצא
בידיים טובות