LYRIC

BEKAROV (A.K.A YITGADAL)- Simche Friedman- Composed By Dani Zamir- Single 2016

——————————————————
כל בוקר בשבוע
באופן די קבוע
ובאותה שעה
,אני עוצר לנשימה
שואל את הידוע
סולח לגרוע
לא נכנע לנפילה
.לא עוצר בירידה
—————————————————
אני חש את הרוח, נושם
וניגש לחלקי ולשָלם
מבקש בקשה
.ועונה בתפילה
—————————————————
CHORUS:
יתגדל ויתקדש, שמיה רבא
,בעלמא די ברא
ויצמח פורקניה ויקרב משיחיה
בקרוב ממש
.הוא מדליק לי אור חדש
—————————————————-
ולקראת הצהרים
ועד לבין הערבים
יש לי רגע של שלוה
,שיוצא מהשגרה
ששוב ושוב מזכיר לי
את שכל כך נהיר לי
רק עוד כמה דקות
.שהופכות לנצחיות
—————————————————-
אני חש את הרוח, נושם
וניגש לחלקי ולשָלם
מבקש בקשה
.ועונה בתפילה
—————————————————
CHORUS:
יתגדל ויתקדש, שמיה רבא
,בעלמא די ברא
ויצמח פורקניה ויקרב משיחיה
בקרוב ממש
.הוא מדליק לי אור חדש / איך שהלב שלי נרגש
—————————————————-