LYRIC

BAATI HAYOM- Oif Simchas- Composed By Yishai Lapidot- Oif Simchas & Friends

——————————-
באתי היום לברך אתכם
מתוך אהבה אני בא אליכם
וכל שאומר לכם אהובים
ברוכים אתם לאלוקים

באתי היום אני כאן איתכם
עם כל התפילות שלי שלכם
זה זמן לבקש זו שעת רחמים
ברוכים אתם לאלוקים
——————————-
תראו אותכם מאושרים כל כך
איך כמעט כל הכאב שבי נשכח
שנדע רק טוב ואושר
וחיים טובים
ברוכים אתם לאלוקים
שנדע רק טוב ואושר
וחיים טובים
ברוכים אתם לאלוקים
———————————
לו לו לו לו לו
ברוכים אתם לאלוקים…
——————————–
באתי היום אני כאן איתכם
לחות ת’דמעות להמתיק את יומכם
כי למעלה שומעים זו שעת רחמים
ברוכים אתם לאלוקים
———————————
לראות אתכם מאושרים כל כך
איך כמעט כל הכאב הולך נשכח
כי ימים קשים יש בחלון וגם טובים
ברוכים אתם לאלוקים
כי ימים קשים יש בחלון וגם טובים
ברוכים אתם לאלוקים
———————————
לו לו לו לו לו לו
ברוכים אתם לאלוקים…
——————————–
באתי היום
אני כאן איתכם
——————————–