LYRIC

ANT HU ZON- Rimanov- Composed by R’ Asher Yona Weinberger Zt”l- Popular Disco Song

אַנְתְּ הוּא זָן לְכֹלָּא וּמְפַרְנֵס לְכֹלָּא
,אַנְתְּ הוּא שַׁלִּיט עַל כֹּלָּא
אַנְתְּ הוּא דְשַׁלִּיט עַל מַלְכַיָּא
וּמַלְכוּתָא דִּילָךְ הִיא
(x2)

אֲנָא עַבְדָּא דְקֻדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא
,דְּסָגִידְנָא קַמֵּהּ
וּמִקַּמֵּי דִּיקַר אוֹרַיְתֵהּ
בְּכָל עִדָּן וְעִדָּן
(x2)