LYRIC

ALFEI ANASHIM- Oif Simchas- Composed by Yishai Lapidot- Oif Simchas & Friends

VERSE 1:
אלפי אנשים מסתובבים בעולם
,אלפי אנשים שלא שואלים את עצמם
איפה הייתי ולאן אני הולך
מה כבר עשיתי ומה אני עושה

אלפי מחשבות מסתובבות בעולם
,אלפי מחשבות שלא חושבות על עצמם
אנשים שמחפשים שלווה
העולם כבר לא מה שהיה

CHORUS 1:
ואני עומד, שואל אותך אלוקים
,מה נשאר לנו מכל החיים
כמו ילד קטן, מחפש סימן
הכל מתמוטט
תראה אותי תחזיק אותי כעת

ואני עומד, שואל אותך אלוקים
,איפה אני בין כל הדברים הגדולים
כמו ילד קטן, רוצה סימן
לא מוותר
תחזיק אותי עכשיו אני נופל

VERSE 2:
אלפי נשמות הולכות כל יום לטייל
,בשדות של זרים למישהו אחר
אנשים רק מחפשים שלווה
העולם שקרן, עולם נפלא

CHORUS 2:
ואני עומד, שואל אותך אלוקים
,מה נשאר לנו מכל החיים
כמו ילד קטן, מחפש סימן
הכל מתמוטט
תראה אותי תחזיק אותי כעת

ואני עומד, שואל אותך אלוקים
,איפה אני בין כל הדברים הגדולים
כמו ילד קטן, רוצה סימן
לא מוותר
תחזיק אותי עכשיו אני נופל

כמו ילד קטן, רוצה סימן
,לא מוותר
תחזיק אותי עכשיו אני נופל