LYRIC

ACHAT ULETAMID- Sung & Composed by Ishay Ribo- Shetach Afor

שוב הרגע הזה, אני אתה ויצרי
אין לי פנים להפנות יותר גם לא תירוצים
,גם לא תירוצים
והלכתי לאיבוד בתוך שוק הומה אדם
עמוק בתוך זוטו של ים
אבל אני יודע שלא תתייאש ממני לעולם

שוב נסתי מפניך כמו אדיוט ברחתי להרים
בניתי מסביבי חומות מגדלים חדרי חדרים
,חדרי חדרים
והאמת, אני בוש ונכלם
אין דבר שמפניך נעלם, מלך חי וקיים
מלך חי וקיים

CHORUS:
ואני רוצה לעשות רצונך כרצונך
,באמת ובתמים, אחת ולתמיד
בלי מסכים, בלי מסכות, בלי לרצות לרצות
באמת ובתמים, אחת ולתמיד

שוב הרגע הזה, אני ליבי ובשרי
אין לי מילים להגיד יותר גם לא חרוזים
,גם לא חרוזים
הנה פרטתי את עצמי בפניך לפרוטות
מדבר גבוהה גבוהה, אבל עושה מעט מאוד
עושה מעט מאוד

וחזרתי לסורי, ושגיתי באומרי
,ששוב לא אחטא ואשוב, לא אחטא ואשוב
לא אחטא ואשוב
…ואיל שהוא סיפקת בידי שוב

CHORUS:
ואני רוצה לעשות רצונך כרצונך
,באמת ובתמים, אחת ולתמיד
בלי מסכים, בלי מסכות, בלי לרצות לרצות
באמת ובתמים, אחת ולתמיד
(x2-4)