LYRIC

ABBA IMMA- Ilana Avital- Composed by Ilana Avital, Lyrics by Yoram Taharlev- Festigal (1984)

VERSE 1:
יש לי שני הורים שאוהבים לטייל
,הם עברו ברגל כבר את כל ישראל
כשהייתי בת שנה נסעו לגליל
וסחבו אותי איתם בתוך התרמיל

CHORUS 1:
אבא, אמא קצת יותר לאט
,אבא, אמא תחכו מעט
אין לאן לרוץ ואין לאן למהר
ארץ ישראל פה לעולם תשאר
(x2)

VERSE 2:
כל שבת יוצאים אנחנו כאיש אחד
,כובע על הראש ומימיה על הצד
פעם אל החולה לבקר בשמורה
פעם בכרמל לראות איזו מערה

CHORUS 2:
אבא, אמא קצת יותר לאט
,אבא, אמא תחכו מעט
אין לאן לרוץ ואין לאן למהר
ארץ ישראל פה לעולם תשאר
(x2)

VERSE 3:
כבר ראיתי בגלבוע את הפריחה
,ומהר תבור ראיתי את הזריחה
כבר עליתי למצדה בשביל הנחש
להורי תמיד קראתי בקול חלשלה

CHORUS 3:
אבא, אמא קצת יותר לאט
,אבא, אמא תחכו מעט
אין לאן לרוץ ואין לאן למהר
ארץ ישראל פה לעולם תשאר
(x2)