LYRIC

ABBA IMMA- Ilana Avital- Composed by Ilana Avital, Lyrics by Yoram Taharlev- Festigal (1984)

יש לי שני הורים שאוהבים לטייל
הם עברו ברגל כבר את כל ישראל
כשהייתי בת שנה נסעו לגליל
.וסחבו אותי איתם בתוך התרמיל

כל שבת יוצאים אנחנו כאיש אחד
כובע על הראש ומימיה על הצד
פעם אל החולה לבקר בשמורה
.פעם בכרמל לראות איזו מערה

אבא, אמא קצת יותר לאט
אבא, אמא תחכו מעט
אין לאן לרוץ ואין לאן למהר
.ארץ ישראל פה לעולם תשאר

כבר ראיתי בגלבוע את הפריחה
ומהר תבור ראיתי את הזריחה
כבר עליתי למצדה בשביל הנחש
:ורי תמיד קראתי בקול חלשלה

…אבא, אמא קצת יותר לאט