LYRIC

ABBA- Amir Dadon- Composed by Amir Dadon, Lyrics by Amir Dadon & Shachar Hadar- Single 2020

VERSE 1:
ספר לי מה יש בסוף
,מה אגלה
מה מחכה שם בקצה

תגיד לי שיש סיבה
,שיש תכלית
האם נחזור אל בראשית

CHORUS 1:
כי בלילות אתה יודע, אבא
,מתגנב לו רגע
עליו איש לא ישמע
איש לא יבין

אני מרגיש אותך קרוב
,ולא יכול בך לגעת
תשיר לי שיר כאב
שילטף לי את הלב

VERSE 2:
אתה עדיין מטייל לי בתוך הגוף
,רואה אותי שקוף
בין כל הזיכרונות בין הפחדים
אתה נתת לי חיים

CHORUS 2:
ובלילות אתה יודע אבא
,מתגנב לו רגע
עליו איש לא ישמע
איש לא יבין

אני מרגיש אותך קרוב
,ולא יכול בך לגעת
תשיר לי שיר כאב
שילטף לי את הלב

CHORUS 3:
ובלילות אתה יודע אבא
,מתגנב לו רגע
עליו איש לא ישמע
איש לא יבין

אני מרגיש אותך קרוב
,ולא יכול בך לגעת
תשיר לי שיר כאב
שילטף לי את הלב