LYRIC

ABANIBI- Izhar Cohen & Alphabeta- Composed by Nurit Hirsh, Lyrics by Ehud Manor- Eurovision 1978

א-ב-ני-בי או-בו-ה-בב
א-ב-ני-בי או-בו-ה-בב או-בו-ת-בך

כשהיינו ילדים
.אהבנו בסודי סודות
?אל מי היינו נחמדים
.רק לדודים ולדודות

והבנות המסכנות סבלו
המתוקות הן רק מכות קיבלו
ואת מה שהרגשנו באמת
לחשנו רק בשפת הבית

…א-ב-ני-בי

אהבה
היא מילה יפה
היא תפילה יפה
היא שפה
אהבה
היא אלי טובה
היא תמיד תתגבר
ובשפת אהבה
.נדבר

…א-ב-ני-בי

אני חולם וקם שלוש מילים
ומהו העולם? – שלוש מילים
וזה מה שאני מרגיש כעת
.ממש כמו אז בשפת הבית

…א-ב-ני-בי