LYRIC

MUSICA- Yaakov Shwekey- Composed By Yitzi Waldner, Lyrics By Miriam Israeli- Musica

הגיע לילה
כיבוי אורות
לשים בחושך את כל הצרות
ולחיות את הרגע ולא, לא לחכות
לא רוצה הביתה
זה הזמן לרקוד
לאלוקים על הטוב להודות
ולחברה שבאו לרקוד כל הכבוד

ומי שנכנס
מרגיש את הבס
והלב מזנק לתקרה

זו המוזיקה
אותנו מדליקה
אלוקים בשמים הכל יסתדר
זו המוזיקה
אותנו מקפיצה
הלוואי שזה לא ייגמר