LYRIC

KI SIMACHTANI- Motty Steinmetz- Composed By Shimshon Neiman- Haneshama Bekirbi

,כִּי שִׂמַּחְתַּנִי, שִׂמַּחְתַּנִי
,כִּי שִׂמַּחְתַּנִי, הַ׳ בְּפָעֳלֶךָ
,כִּי שִׂמַּחְתַּנִי, שִׂמַּחְתַּנִי
.בְּמַעֲשֵׂי יָדֶיךָ אֲרַנֵּן

,מַה מַה מַה
,מַה גָּדְלוּ מַעֲשֶׂיךָ
,מַה מַה מַה
,מַעֲשֶׂיךָ הַ׳
,מְאֹד מְאֹד עָמְקוּ
.מְאֹד עָמְקוּ מַחְשְׁבֹתֶיךָ