LYRIC

IMMA IM HAYITI- Chanan Ben Ari- Composed By Elnatan Shalom, Lyrics By Chanan Ben Ari- Debut Album

ושוב אותו ניגון
ששרת לי פעם שיר ערש
,הוא מתנגן בלב מזכיר דברים משם
שם אל מול אותו הים
כשהחולות היו לי בית
והרוחות לחשו לי שאנל’א לבד

ואת החזקת לי את היד
“אמרת: “הבט אל השמים
הבטחת שיום יבוא ועוד נשוב לכאן

CHORUS 1:
אמא, אם הייתי יכול רק
,לרפא את הגעגוע
הזיכרונות עוד שורפים את המוח
,האהבה לא ניצחה גם לא הרוח
אמא, אם הייתי יכול רק
,להאמין לך ולא לברוח
הלב נבגד הוא לא נותן לי לבטוח
רק הניגון עוד נותן את הכח

ושוב אותו ניגון
,בכל שנה בקיץ
,בחממות גדלים פרחים כתומים כמו אז
גם הילדים פרחו לאט
כמעט כולם הקימו בית
רק השמות של הרחובות זוכרים מה שנגנז

זוכרת שרנו מול היכל
אם אשכחך ירושלים
צעקנו יום יבוא ועוד נשוב לכאן

CHORUS 1:
אמא, אם הייתי יכול רק
,לרפא את הגעגוע
הזיכרונות עוד שורפים את המוח
,האהבה לא ניצחה גם לא הרוח
אמא, אם הייתי יכול רק
,להאמין לך ולא לברוח
הלב נבגד הוא לא נותן לי לבטוח
רק הניגון עוד נותן את הכח

עוד נשוב לשם
,עוד נשוב לשם
עוד נשוב אמא
עוד נשוב
(x2)

CHORUS 2:
אמא, אם הייתי יכול רק
,לרפא את הגעגוע
הזיכרונות עוד שורפים את המוח
,האהבה לא כבתה גם לא הרוח
אמא, אם הייתי יכול רק
להאמין לך ולא לברוח
הלב פועם, הלב רוצה שוב לשמוח
והניגון עוד נותן את הכח