LYRIC

CHOSSON VEKALLAH- Yosef Chaim Shwekey- Composed By Yoeli Dikman & Mordechai Brezel- Hakol Letova

בשעה שאדם
אדם משמח
,משמח חתן וכלה
כאילו כאילו
,עוסק בתורה
עוסק בתורה
בתורה הקדושה

כל המשמח חתן וכלה
כאילו אילו עוסק בתורה הקדושה

ווען יודן טאנצען א רקידה, ערליך און שיין
,שפע רב מן השמים קימט צו גיין
בני חיי ומזונה זוכה צו זיין
שפע רב מן השמים קימט צו גיין